INDMELDELSE – Cadillac Club Denmark

Indmeldelse i CCD, sker ved at sende en mail til kasseren og indbetale indmeldelsesgebyr og kontingent for indeværende kalenderår.

Logo Website

Når vi har modtaget din indmeldelse og indbetaling, vil du få fremsendt:

Seneste klubblad

Opdateret medlemsliste

2 stk. Selvklæbende mærkater med CCD logo

Herefter kan du gøre brug af fordelene ved at være medlem af CCD:

Rabat på reservedele

Billig forsikring på din Cadillac

Råd og vejledning via klubbens netværk

Deltage i klubbens arrangementer

Løbende orientering pr. mail

Du er velkommen til at melde dig ind, hvis du har en Cadillac eller forventer at købe den snart. Ved at melde dig ind nu, kan du få adgang til råd og vejledning i forbindelse med købet af din Cadillac.

Reg.nr 1551 konto nr. 16893773
(Benytter du giro så husk 01- foran konto nummer!)

Husk ID på din indbetaling!

Indmeldelsesgebyr på100 DKKsamt kontingent for indeværende kalenderår300 DKK

i alt

400 DKK

Ved indmeldelse efter 1. juli betales indmeldelsesgebyr på100 DKKsamt kontingent for indeværende kalenderår200 DKK

i alt

300 DKK