Bestyrelsen Cadillac Club Denmark

 
  Formand: nr 1 fra venstre
Carsten Jacobsen
Mail: 52cadillac@jacobsen.mail.dk
Telefon: 21 66 94 48
 
  Næstformand: nr 1 fra højre
Bernt Clausen
Mail: bernt_clausen@hotmail.com
Telefon: 22 56 74 68

  Sekretær/Kasserer: i midten
Birger Jürs
Mail: birgerjurs@biaf.dk
Telefon: 40 88 31 77
 
  Redaktør: forrest til venstre
Bende Bock
Mail: cadillacblad@gmail.com
Telefon: 30 60 45 91
 
  Bestyrelsesmedlem: nr 2 fra venstre
Kim Buchardt
Mail: buchardt1961@gmail.com
Telefon:
 
  Bestyrelsesmedlem: nr 2 fra højre
Tonni Nielsen
Mail: daddys.caddy@retrocars.dk
Telefon: 40 91 51 74

  Suppleant: Forrest til højre
Lillian Sørensen
Mail: spjellerup@hotmail.com
Telefon:

  Webmaster: nr 2 fra højre
Tonni Nielsen
Mail: daddys.caddy@retrocars.dk